Hoàng Trung » Tin tức hoạt động » 6 tháng đầu năm 2016: Tỉ lệ sinh con thứ ba và mất cân bằng giới tính tăng mạnh

  6 tháng đầu năm 2016: Tỉ lệ sinh con thứ ba và mất cân bằng giới tính tăng mạnh

   Ngày 27/7/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa Gia đình đã tổ chức Hội thảo “Các giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu giảm sinh và nâng cao chất lượng dân số do Quốc hội và Chính phủ giao năm 2016”. GS.TS. Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế đã tới dự.

  Kết quả hình ảnh cho mất căng bằng io71i tính

   Năm 2016 là năm đầu tiên của giai đoạn II trong lộ trình thực hiện Chiến lược Dân số – Sức khỏe Sinh sản Việt Nam 2011 – 2020. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu về giảm tỉ lệ sinh, kế hoạch hóa gia đình, khống chế tốc độ gia tăng tỉ số giới tính khi sinh và chỉ tiêu sàng lọc trước sinh trong 6 tháng đầu năm 2016 không đạt được mục tiêu theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tỉ lệ sinh con thứ 3 và sự mất cân bằng giới tính vẫn có chiều hướng gia tăng mạnh. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2016, số sinh tăng 9,9%, số sinh con thứ 3 trở lên tăng 7,5% so với cùng kì năm 2015. Khoảng cách chênh lệch mức sinh giữa các khu vực chưa được khắc phục. Tỉ số giới tính khi sinh 6 tháng đầu năm 2016 là 113,4 bé trai/100 bé gái tăng so với năm 2015 (112 bé trai/100 bé gái). Tốc độ tăng ở khu vực nông thôn cao gấp 1,5 lần tốc độ tăng của cả nước. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã xuất hiện tại 6/6 vùng kinh tế – xã hội trên cả nước. Bên cạnh đó, chương trình nâng cao chất lượng dân số đầu đời thông qua việc tầm soát bệnh tật trước sinh (kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, hạn chế kết hôn cận huyết thống) chưa có khả năng mở rộng dù trong thực tế nhu cầu dịch vụ này tăng lên nhanh chóng.

  Để thực hiện tốt các mục tiêu về dân số do Quốc hội và Chính phủ đề ra trong giai đoạn 2016-2020 cần tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; hoàn thiện các chính sách về dân số nhằm tổ chức thực hiện để duy trì cơ cấu dân số đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững. Đồng thời triển khai hiệu quả hoạt động sàng lọc trước sinh, sơ sinh, tư vấn tiền hôn nhân; thực hiện đồng bộ các can thiệp về điều chỉnh quy mô dân số; tập trung giải quyết hiệu quả vấn đề mất cân bằng giới tính, giảm tỉ lệ sinh con thứ ba và nâng cao chất lượng dân số về thể chất.

   

  Bình luận bài viết

  © 2018 Bảng quyền thuộc về Trung tâm Y tế Xuân Lộc -- Thiết kế bởi HT

  Scroll to top