Hoàng Trung » Tin tức hoạt động » Hội nghị trực tuyến “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế” và triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”

  Hội nghị trực tuyến “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế” và triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”

  Sáng ngày 19/07/2016 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế” và triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Hội nghị diễn ra tại 715 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố và các quận, huyện, thị xã. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội nghị. 

  PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị

  Mục tiêu của Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đã đạt được và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế”, xác định những tồn tại, khó khăn sau 01 năm triển khai kế hoạch. Từ đó, đề ra nội dung, phương hướng, các giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

  Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phong phú và tăng cường tuyên truyền, giải thích để người dân thấy được quyền hạn và trách nhiệm của mình trong môi trường cơ sở y tế. Đồng thời, các cơ sở y tế cần nghiên cứu, thực hiện kế hoạch cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” và xây dựng các giải pháp phù hợp với đơn vị triển khai công tác thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch.

  Sau 01 năm thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, các cơ sở y tế đã tích cực triển khai kế hoạch, đạt được nhiều kết quả cao. Qua kiểm tra, đánh giá, kết quả bước đầu đã được người dân, xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Tỷ lệ hài lòng về minh bạch thông tin và thủ tục hành chính tăng lên 91,1%, về thái độ ứng xử và kỹ năng làm việc của cán bộ y tế là 90,1%, về kết quả khám chữa bệnh là 86,3%.

  Bên cạnh đó, các cơ sở y tế cần có kế hoạch và tổ chức triển khai đầy đủ các hoạt động theo 06 nội dung “Xanh – Sạch – Đẹp”  với 40 tiêu chí nhằm hướng tới mục đích chung đảm bảo môi trường cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng.

  Bình luận bài viết

  © 2018 Bảng quyền thuộc về Trung tâm Y tế Xuân Lộc -- Thiết kế bởi HT

  Scroll to top