Hoàng Trung » Chưa được phân loại » Bảng điểm TTYT Xuân Lộc năm 2020

  Bảng điểm TTYT Xuân Lộc năm 2020

  1Bảng điểm Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19Xem
  2Bảng điểm chất lượng bệnh viện năm 2020Xem
  3Bảng điểm dân số năm 2020Xem
  4Bảng điểm khối dự phòng năm 2020Xem
  5Bảng điểm theo kế hoạch 1205/KH-BYTXem

  Bình luận bài viết

  © 2018 Bảng quyền thuộc về Trung tâm Y tế Xuân Lộc -- Thiết kế bởi HT

  Scroll to top