Hoàng Trung » Chưa được phân loại » Về việc tổ chức đấu giá Dịch vụ giữ xe, Dịch vụ cung cấp hàng hóa và ăn uống tại TTYT huyện Xuân Lộc

  Về việc tổ chức đấu giá Dịch vụ giữ xe, Dịch vụ cung cấp hàng hóa và ăn uống tại TTYT huyện Xuân Lộc

  THÔNG BÁO

  Về việc tổ chức đấu giá Dịch vụ giữ xe, Dịch vụ cung cấp hàng hóa và ăn uống

  tại TTYT huyện Xuân Lộc

   TTYT huyện Xuân Lộc sẽ tổ chức đấu giá Dịch vụ giữ xe cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân của TTYT, Dịch vụ cung cấp hàng hóa và ăn uống tại TTYT huyện Xuân Lộc theo những yêu cầu cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tham gia đấu thầu:

  – Mọi công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện, không vi phạm pháp luật hoặc đang trong thời gian cơ quan chức năng xem xét, xử lý và phải có sức khỏe để thực hiện tốt công việc.

  – Có đủ tư cách pháp nhân: Giấy phép kinh doanh cung cấp dịch vụ, có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

  – Người đấu thầu phải trực tiếp tham gia đấu giá. Trong trường hợp đặc biệt, nếu người đấu giá đã đặt tiền cọc mà không tham gia được thì có thể ủy quyền cho người khác tham gia đấu thầu nhưng phải có giấy ủy quyền.

  1. Thời gian :

  Thời gian đăng ký: Từ ngày 17/12/2020 đến 14: 00 ngày 24/12/2020 (Thứ năm).

  Thời gian đóng thầu đấu giá: 14 giờ ngày 24/12/2020 (Thứ năm).

  Thời gian tổ chức mở thầu đấu giá: 14 giờ ngày 24/12/2020 ( thứ năm)

  1. Địa điểm đấu giá: Hội trường TTYT huyện Xuân Lộc
  2. Quy định đấu giá

  Phí dự thầu: Cá nhân tham dự đấu thầu nộp 500.000đồng (Năm trăm ngàn đồng), nộp tiền khi đăng ký hồ sơ.

  Ký quỹ bảo lãnh đấu thầu:

     + Đối với đấu thầu Dịch vụ giữ xe: 10.000.000đồng (Mười triệu đồng) nộp tiền khi nộp hồ sơ .

  + Đối với đấu thầu Dịch vụ cung cấp hàng hóa và ăn uống: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

  – Cá nhân không trúng đấu giá sẽ được hoàn lại tiền ký quỹ.

  – Sau 05 ngày nếu người trúng thầu không ký hợp đồng thì sẽ không được hoàn trả lại số tiền đã ký quỹ.

  1. Hồ sơ tham dự đấu giá :

  – Đơn xin tham dự đấu thầu(theo mẫu);

  – 01 bản sao giấy CMND;

  – 01 bản sao sổ hộ khẩu;

  – 01 giấy khám sức khỏe;

  – 01 bản sao giấy phép kinh doanh (Đối với đấu thầu Dịch vụ cung cấp hàng hóa và ăn uống)

  – 01 bản sao giấy chứng nhận an toàn thực phẩm Đối với đấu thầu Dịch vụ cung cấp hàng hóa và ăn uống).

  Đề nghị các cá nhân có nhu cầu đăng ký tham dự đấu giá đến liên hệ tại Phòng Tổ chức – Hành chính của TTYT huyện Xuân Lộc, điện thoại 0613.871124 vào giờ hành chính trong thời gian nêu trên./.

  Bình luận bài viết

  © 2018 Bảng quyền thuộc về Trung tâm Y tế Xuân Lộc -- Thiết kế bởi HT

  Scroll to top